[email protected]   
09-7790890
מדרך רגל תקני 2020-07-23T12:51:40+03:00

מדרך רגל – בטיחות נטו

לאורך דפנות הבריכה בעומק של 1.20 מ' יבנה מדרך רגל עפ"י ההנחיות המפורטות בסעיף 21.1.2.6 בתקנות התכנון והבניה 2008.
מדרך הרגל מאפשר לילדים שהות בטוחה בזמן שהם נהנים בבריכה.

מדרך רגל תקני בבריכת שחיה ביתית לבטיחות

073-784-1515